سندروم دست وجین کاران

مقدمه: از اختلالات نسبتاً شایع در دست بخصوص در ناحیه انگشت شست دست که باعث ناتوانی در حرکات انگشت شست دست و بخصوص باعث ناتوانی در به دست گرفتن قلم و نوشتن میشود، سندرم شست وجین کاران هست

علت: علت ایجاد این سندرم، وارد شدن بار اضافی به عضلات آپوننس شست و اداکتور شست می باشد. لذا افرادی که به کار کشاورزی اشتغال دارند و وجین کار هستند به علت گرفتن و پیچاندن متوالی علف بین انگشتان شست و انگشت دوم عضلات اداکتور شست و آپوننس شست دچار نقاط ماشه ای دردناک میگردند، بطوریکه در صورت ادامه همین روند و عدم درمان به موقع و یا پیشگیری باعث دردهای موضعی و دردهای راجعه به سرتاسر انگشت شست و حتی قسمت قدام مچ دست می گردد. در اثر ایجاد این عارضه فرد دیگر قادر به ادامه کار و فعالیت نمی باشد و حتی قادر به نوشتن نیز نمی باشد.

علائم بیماری: در صورت فعال بودن نقاط ماشه ای در عضلات درگیر، علاوه بر درد شدید که حتی در شبها هنگام استراحت هم مانع خواب راحت فرد بیمار میشود، تمامی اموراتی که نیاز به استفاده از انگشت شست هست، دچار اختلال می گردد. بطوریکه دست خط فرد حتی ممکن هست قابل خواندن نباشد و فرد قادر به نقاشی نباشد. در دوخت و دوز و بستن دکمه لباسشان مشکل دارند. توانایی گرفتن قلم و نوشتن طولانی مدت مختل میشود.

در معاینه بیمار لمس قسمت برجسته انگشت شست غالباً دردناک و همچنین ضعیف هست(شکل1).

شکل1: نقاط دردناک در سندرم شست وجین کاران

حرکات جمع کردن، دور کردن و نزدیک کردن انگشت شست درذناک هست. درد راجعه عضلات دیگری مانند عضلات اسکالن، عضله بازویی، سوپیناتور،براکیورادیالیس و اکستانسور بلند رادیالیس مچ دست نیز خودشو در این ناحیه میتواند نشان دهد که باید این عضلات نیز باید معاینه شوند و قبل از درمان این سندرم ابتدا آنها درمان شوند.

تشخیص افتراقی: شایع ترین موارد که ممکن هست دچار اشتباه در تشخیص گردد عبارتند از سندرم کانال مچ دستی، آرتروز در مفاصل مچ دستی و مفصل انگشتان شست و سندرم دکورون باشد.

درمان: مهم ترین بخش از درمان پیشگیری هست که عمدتاً شامل اجتناب از اعمال فشار بیش از حد به عضلات اطراف شست هست. افرادی که بر اساس اقتضای شغلشان مجبورند از این عضلات بیشتر استفاده کنند می بایستی در حین کار به عضلات دستشان استراحت بدهند. بطوریکه در زمان احساس خستگی چند دقیقه ای استراحت کرده و سپس اقدام به فعالیت نمایند. چنانچه درد ناشی از نقاط ماشه ای مانع از ادامه فعالیت آنها گردد باید بلافاصله به پزشک متخصص و یا فیزیوتراپیست مراجعه نموده و در روند مناسبی تحت درمان قرار بگیرند. استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب به درجاتی میتواند شدت درد را کم نماید، ولی در ادامه درمان بیمار باید به متخصص فیزیوتراپی مراجعه نموده و تحت درمان قرار بگیرد.

یکی از درمانهای مناسب غیر دارویی برای این بیماران انجام حرکات کششی برای عضلات درگیر هست. در شکل 1 نحوه کشش عضله نزدیک کننده شست نشان داده شده است.

شکل 2: نحوه کشش عضله نزدیک کننده شست

در شکل 3 نحوه کشش عضله آپوننس شست نشان داده شده است.

شکل 3: نحوه کشش عضله آپوننس شست

استفاده از لیزر (پر توان و یا کم توان)(شکل4)، شاک ویو (شکل 5) و اولتراسوند (شکل6) میتواند به درمان این بیماری کمک نماید. ولی یکی از موترترین درمانها که معمولاً در یک الی دو جلسه میتواند به درمان این بیماری کمک قابل توجهی بنماید بکار بردن سوزن خشک توسط متخصصین فیزیوتراپی می باشد.

شکل 4: لیزر درمانی

شکل 5: درمان با شاک ویو

شکل6: درمان با اولتراسوند

در شکل 7 استفاده از سوزن خشک در درمان سندرم شست وجین کاران نشان داده شده است.

شکل7: سوزن درمانی

مقاله های مشابه