چرا ادرارتان با سرفه و عطسه خارج می شود؟

بی اختیاری ادراری در واقع خروج غیرارادی ادرار است

که به انواع استرسی، اضطراری، ترکیبی و سرریز تقسیم بندی می شود. شایع ترین نوع بی اختیاری ادراری نوع استرسی است. شاید ذهنتان سمت استرس روانی برود اما باید بدانید که این استرس کاملا فیزیکی است. در واقع عطسه، سرفه، بلند کردن جسم سنگین و هر عامل دیگری که فشار شکمی شما را بالا ببرد همان استرس فیزیکی است.

Stress Urinary Incontinence – Medical Condition

در این نوع بی اختیاری عضلات کف لگن به دلیل ضعف و عدم هماهنگی، نمی توانند با استرس فیزیکی و افزایش فشار شکمی مقابله کنند و همین عامل منجر به خروج ناگهانی ادرار می شود. اولین و مهمترین درمان این نوع بی اختیاری ادراری، فیزیوتراپی کف لگن است که شامل تمرینات کف لگن، بیوفیدبک و تحریکات الکتریکی می شود.

Urinary incontinence: The embarrassing loss of control few want to discuss

مقاله های مشابه