تمرین درمانی در بارداری و پس از زایمان:

تمرین درمان حین بارداری و پس از زایمان برای به حداقل رساندن اختلالات و کمک به مادر جهت بازیابی و حفظ عملکرد مطلوب هم در دوران بارداری و هم بعد از زایمان برای مراقبت از نوزاد، طراحی می شود.

اختلالات ساختاری و عملکردی بالقوه و همچنین
پیشگیری و درمان آن ها درادامه تحت عنوان گایدلاین بارداری و زایمان آورده شده است.

اختلالات ساختاری و عمکلکردی که فیزیوتراپی
می تواند از آن ها پیشگیری کند و در صورت بروز آن ها را درمان نماید:

– درد عضلانی اسکلتی و عدم تعادل عضلانی
به علت پاسچر های نادرست

– مکانیک نا مناسب بدن ناشی از عدم آگاهی
مادر از وضعیت صحیح و تغییرات سایز بدن و فشارهایی که ناشی از بچه داری است

– ادم اندام تحتانی و تغییرات گردش خون
و واریس

– اختلالات کف لگن شامل: بی اختیاری ادراری
و مدفوعی، پرولاپس احشاء، تون بالای عضلات کف لگن، عدم ترمیم اپیزیوتومی، آتروفی و
اختلالات حس عمقی

– کشش بیش از حد عضلات شکم و دیاستازیس
رکتی

– کاهش فیتنس قلبی عروقی

– عدم دانش کافی در رابطه با تمرینات مناسب
حین بارداری و پس از آن

– عدم آمادگی جسمانی لازم جهت بارداری و
زایمان

– تغییرات body
image

-عدم دانش کافی در رابطه با positioningصحیح حین بارداری و زایمان

– عدم توانبخشی کافی پس از وضع حمل

مداخلات درمانی برای موارد مذکور:

1.         افزایش
آگاهی و کنترل پاسچر حین و پس از بارداری:

تمرینات کششی و همچنین تقویتی عضلات پاسچرال
و همچنین تمریناتی جهت ارتقاء آگاهی پاسچرال

آموزش مکانیک صحیح بدن حین نشستن، حمل اجسام،
تغییر پوزیشن، بغل کردن نوزاد و positioningصحیح

Øتمرینات کششی باید با احتیاط انجام شوند چراکه با توجه به تغییرات هورمونی
بافت های حمایتی نظیر لیگامان ها اندکی شل شده اند.

عضلاتی که تحت کشش قرار می گیرند شامل:

–           عضلات
upper neck extensorsو اسکالن ها

–           Scapular protractor، shoulder
internal rotatorو levator scapula

–           عضلات
low back extensors

–           عضلات
hip flexos، adductorsو همسترینگ (در زنان مبتلا به بی ثباتی لگن با احتیاط انجام شود)

–           عضلات
مچ پا

عضلاتی که تقویت می شوند شامل:

–           عضلات
flexorفوقانی گردن و عضلات extensor  تحتانی
گردن و فوقانی توراسیک

–           عضلات
scapular retractor  و depressor

–           عضلات
چرخاننده ی خارجی شانه

–           عضلات
خم کننده ی تنه به خصوص عضلات تحتانی شکم

Øدر صورت وجود دیاستازیس رکتی تمرینات مناسب تجویز می شود

–           عضلات
extensorزانو و ران

–           عضلات
مچ پا

2.تقویت عضلات اندام فوقانی جهت افزایش
توانایی مادر برای حمل نوزاد

3.افزایش body
awarenessو ایجاد positive body image: از طریق تمرینات حس عمقی
و تمرینات اصلاح پاسچر

4.آمادگی اندام تحتانی برای حمل افزایش
وزن دوران بارداری و همچنین تغییرات گردش خون: استفاده از جوراب ااستیک و همچنین تمرینات
کششی و تقویتی

5. آگاهی از عضلات کف لگن و کنترل آن ها:
آشنایی بیمار با این عضلات و آموزش انقباض و عملکرد صحیح آن ها

6.حفظ عملکرد طبیعی عضلات شکم و همچنین
پیشگیری و درمان ذیاستازیس رکتی: انجام تمرینات شکمی با حمایت از ناحیه ی دیاستازیس

7.ارتقاء وضعیت قلبی عروقی مادر: تمرینات
هوازی ایمن

8.آموزش مهارتهای ریلکسیشن

ابتدا با تمرینات کششی ملایم مادر warm upانجام می دهد. پس از آن می توان
برای کاهش استرس او از تکنیک های ریلکسیشن استفاده نمود.

Pelvic clock: بیمار
در حالت hook lyingقرار می گیرد. به او می گوییم فرض کند یک ساعت روی شکمش قرار دارد. از او می
خواهیم یکبار در جهت ساعت 6 و 12 و یکبار هم در جهت 3 و 9 لگن را حرکت دهد. سپس برای
افزایش هماهنگی عضلانی بیشتر یک بار می گوییم در جهت عقربه های ساعت و بار دیگر خلاف
جهت آن لگن را حرکت دهد.

آبدرمانی:

انجام تمرینات بارداری در آب به شدت توصیه
می شود چرا که برای مادر بسیار ایمن است و همچنین دمای بدن او بیش از حد بالا نمی رود.

دوچرخه ثابت:

دوچرخه وزن مادر را حمایت می کند و استرس
های وارده بر مفاصل کاهش میابد و همچنین با توجه به افزایش سایز شکم و فشاری که بر
کمر در حالت ایستاده وارد می شود، می توان با استفاده از دوچرخه ثابت و انداختن وزن
بر روی آن استرس وارده بر کمر را کاهش داد.

تمرینات ضروری پس از زایمان:

تمرینات تقویت عضلات کف لگن

تمرینات هوازی

تمرینات اصلاح دیاستازیس رکتی

تکنیک های بهبود اسکار جراحی

مقاله های مشابه