اشتباهاتی که منجر به مشکلات ادراری خواهد شد….

بسیاری از افراد مشکلات متعددی در دفع ادرار دارند و گاها اطلاع ندارند که دفع ادرار آن ها نادرست است. همین عامل منجر به مشکلات بیشتری از جمله عفونت مکرر ادراری، احتباس ادرار و مشکلات کلیوی خواهد شد.

در ادامه به برخی از این عادات غلط در دفع ادرار و طریقه ی برطرف کردن آن ها می پردازیم.

عادات غلط:

زور زدن حین تخلیه ی ادرار، قطع کردن جریان ادرار حین تخلیه ی ادرار، دویدن و اضطرار داشتن جهت تخلیه ی ادرار، تخلیه ی ادرار با فاصله های کمتر از 2 ساعت و بیشتر از 4 ساعت، بیش از یکبار بیدار شدن حین شب جهت تخلیه ی ادرار ( مگر در سنین بالای 65 و زنان باردار) و عدم تخلیه ب یه موقع ادرار.

عادات صحیح:

ریلکس کردن کف لگن حین ادرار، اجازه ی تخلیه ی ادرار بدون قطع و وصل کردن آن، با آرامش به دستشویی بروید و با عجله و استرس به سمت دستشویی نروید، هر سه الی چهار ساعت یکبار به دستشویی بروید، شب ها قبل از خواب ادرارتان را تخلیه کنید و کافیین مصرف نکنید، هرگز مصرف آب را کاهش ندهید.

فیزیوتراپی کف لگن راهکاری موثر جهت رفع مشکلات ادراری است.

مقاله های مشابه